دکتر شیخ

آموزش مسایل جنسی

پاسخ به سوالات شما(شهوت مرد یا زن کدامیک بیشتر است؟)

يكي از دوستان سوال كرده اند

این درسته که عشق با سکس ارتباط داره؟
شهوت زن بیشتره یامرد؟
این تصور مذهبی که بیحجابی باعث تحریک مرد میشه تاچه حد درسته؟
ببخشید شماتنها کسی هستین که میتونم سوالامو ازش بپرسم

در مورد سوال اول همانگونه كه در مبحث ترس از رابطه جنسي بيان كردم يك رابطه جنسي زماني كه به يك رابطه عاشقانه پيوند مي خورد نقش زيادي در تكامل زن و مرد دارد. عشق جنبه معنوي رابطه و سكس جنبه مادي رابطه است و در كنار هم اين دو به هم معنا مي دهند. البته برخي با اين نظر مخالفند و معتقدند سكس يا رابطه جنسي عشق را از پاكي و معنويت خارج مي كند و معتقدند عشق تا زماني است كه وصال حاصل نشود و رابطه جنسي برقرار نشود ولي من معتقدم يك عشق پاك مي تواند رابطه جنسي را متعالي سازد و اين عشق است كه رابطه جنسي را به معنويت مي رساند و پاكي به آن مي دهد. در واقع عشق رابطه جنسي را از ارضاي صرف شهوت خارج مي سازد و زمينه تكامل جسمي و آرامش روحي دو شريك را فراهم مي سازد. در واقع بين عشق و سكس رابطه اي برقرار است كه عشق سكس را بالا مي برد و از حالت مادي صرف خارج مي سازد.

در مورد شهوت زن يا مرد نمي توان مقايسه كرد. هم زن شهوت دارد و هم مرد و جنس شهوت اين دو با هم متفاوت است. شهوت زن به گونه اي است كه حتي با هم كلامي با يك مرد هم مي تواند ارضا شود ولي شهوت يك مرد جز با انزال ارضا نمي شود. در طول زمان نيز شهوت زن يا مرد كم يا زياد مي شود. زنان در طول دوره عادت ماهانه خود با توجه به تغييرات هورموني كه پيدا مي كنند افت و خيز زيادي در شهوت دارند. مردان نيز با توجه به تغييرات هورموني كه در طول يك ماه دارند و همچنين پر يا خالي بودن كيسه هاي مني شهوتشان كم يا زياد مي شود. لذا اين كه بتوان گفت كداميك از زن و مرد شهوت بيشتري دارند امكان پذير نيست و بسان قياس مع الفارق است.

اما در مورد سوال سوم همانگونه كه در مطلب مربوط به كنترل شهوت گفتم بيحجابي باعث تحريك مرد مي شود ولي بيشتر از بيحجابي رفتارهاي تحريك آميز زن است كه باعث تحريك مرد مي شود. برخي زنان با اينكه حجاب دارند ولي رفتارهاي عشوه آميزي از خود بروز مي دهند كه مرد را به شدت تحريك مي كند وهستند زنان بي حجابي كه به دليل رفتارهاي فاقد تحريك خود شهوت مرد را تحريك نمي كنند. در واقع اين ناز و كرشمه زن است كه تحريك كننده است و نه فقط بي حجابي او. همچنين در آيه اي كه به آيه حجاب معروف است خداوند از پيامبر مي خواهد تا به زنان مومن بگويد جلباب يا مقنعه شان را جلو بكشند و بر و گردن خود را بپوشانند تا بعنوان زنان عفيفه شناخته شوند و كسي متعرض ايشان نشود. در واقع حجاب وسيله اي است براي عفيفه شناخته شدن زن و اينكه مردان با توجه به حجاب زن به وي كمتر توجه كنند. همچنين در توصيه هاي مذهبي غير از حجاب مساله رفتار و سخن گفتن زن نيز ملاك است و زن با رعايت حدودي براي صحبت و رفتار خود از تحريك مردان بايد بپرهيزد. البته لازم است بيان كنم كه حجاب فقط مختص زن نيست و مرد نيز بايد از رفتارهاي تحريك آميز بپرهيزد و زمينه گمراهي زنان را فراهم نسازد. در واقع در دين و مذهب صرفا زنان مخاطب حفظ حجاب و حيا نيستند بلكه مردان نيز بايد حيا را حفظ كنند.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 22:52  توسط دکتر علی شیخ الاسلامی  |